Dyrekcja obiektu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Wszystkie Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba w apartamentach zaczyna się o godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Do kosztu pobytu w apartamentach doliczana jest jednorazowa opłata serwisowa za przygotowanie apartamentu, która wynosi 120 zł brutto.
 3. Opłata miejscowa w wysokości określonej Uchwałą Rady Miasta Świnoujście, która wynosi 4,40 zł/doba za dzieci, młodzież i emerytów doliczana jest do każdorazowo do pobytu gościa.
 4. Potwierdzenie rezerwacji przedstawia całkowite koszty pobytu, łącznie z kwotą podatku VAT. Opłata miejscowa płatna na miejscu stosownie do ilości osób wypoczywających.
 5. Podane ceny są cenami brutto. W usługach noclegowych obowiązuje 8% podatku VAT.
 6. Monitorowany parking jest bezpłatny. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę mienia pozostawionego na jego terenie.
 7. Karty do apartamentu wydawane są w recepcji obiektu. Prosimy o ich zwrot podczas wymeldowania. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty, zostanie naliczona opłata w wysokości 30 zł.
 8. We wszystkich apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz przebywania wraz ze zwierzętami domowymi bez wcześniejszego uzgodnienia. Za złamanie zakazu grozi kara w wysokości 500 zł – koszty dearomatyzacji.
 9. Apartament może być wynajęty dla maksymalnej liczby osób przedstawionej w prezentacji apartamentu na stronie internetowej.
 10. Liczba osób przebywających w apartamencie nie może przekraczać deklarowanej przy dokonywaniu rezerwacji. Goście są proszeni o zgłoszenie recepcji w dniu przyjazdu ewentualnych zmian w deklarowanej liczbie osób. W przypadku niepoinformowania recepcji o zmianie liczby osób wynajmujący zostanie obciążony kwotą 150% ceny pobytu.
 11. Goście ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w apartamentach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak i ich utratę. W przypadku powstania szkody z winy gościa lub odwiedzających go osób, Gość zobowiązuje się do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 12. Goście proszeni są o powiadomienie recepcji o wystąpieniu szkody bądź też jej stwierdzeniu w dniu przyjazdu.
 13. Dla podniesienia komfortu i bezpieczeństwa wypoczywających gości, prosimy o zachowanie ciszy nocnej, która obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 7.00 rano.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie urządzeń niestanowiących wyposażenia apartamentu.
 15. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, jeżeli gość narusza regulamin obiektu, jego zachowanie jest niewłaściwe, zakłóca spokój gości lub obsługi obiektu.
 16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w apartamencie, będą odesłane (za pobraniem) na adres wskazany przez gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, przedmioty zostaną przechowane przez 1 miesiąc.
 17. Apartamentowiec nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę mienia pozostawionego na jego terenie.
 18. Obiekt akceptuje pobyt zwierząt. Dodatkowa opłata wynosi 50 zł/doba.
 19. Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację niniejszego regulaminu.